บริการ KKU Maker Space

อัพเดทล่าสุดเมื่อ: 4 ก.พ. 2565 เวลา 10:12 น.
นักศึกษาฝึกงาน    5 ครั้ง    

เกี่ยวกับบริการ:

KKU Maker Space เป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อความคิดสร้างสรรค์ และศูนย์กลางการเรียนรู้ของคนยุคใหม่  เปิดให้บริการที่ อาคาร 2 ชั้น 1 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อให้นักศึกษาประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการพัฒนานวัตกรรม ตามแนวคิดห้องสมุดสมัยใหม่ สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลในยุคไทยแลนด์ 4.0 ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม เทคโนโลยีและความคิดสร้างสรรค์ สู่เศรษฐกิจยั่งยืนของชาติ เป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาความร่วมมือระหว่างนักศึกษากับบุคลากรแบบพหุสาขา รวมศาสตร์ความรู้หลากหลายแขนง เช่น ด้านการออกแบบ ด้านวิศวกรรมศาสตร์ซอฟต์แวร์ ทำให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ เปิดโอกาสให้นักศึกษาพัฒนาตนเองสู่การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจรายใหม่  มีบริการต่างๆ ดังนี้ คลิกดูรายละเอียด

สิทธิ์การใช้บริการ:

นักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย บุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น และผู้สนใจทั่วไป  

วิธีการขอใช้บริการ:

วัน-เวลาเปิดบริการ
จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:30 - 16:30 น.
ติดต่อสอบถาม


Khon Kaen University Library
 123 Mittraphap Road, Nai Mueang Subdistrict, Mueang District, Khon Kaen Province 40002
 Tel: 080-0722554 , 42625 Office
              093-5922556   Information Service
              097-9322557 Counter Service 
        Fax: 0 4320 2543 
  Email: library@kku.ac.th
  Internal phone number click here

เข้าชมทั้งหมด: 5,754,841 ครั้ง
วันนี้: 22 ครั้ง | เดือนนี้: 367 ครั้ง | เดือนที่แล้ว: 20,973 ครั้ง
copyright © 2021 Khon Kaen University Library. All right reserved.